projektová a inženýrská činnost

Úskalí typových projektů

Soulad stavby s územním plánem

ZÁSADNĚ NEKUPUJTE PROJEKT DŘÍVE NEŽ POZEMEK, JE NUTNÉ ZNÁT MÍSTO STAVBY PŘEDEM! Územní plán může předepisovat omezení např. v počtu podlaží, v typu zastřešní, ve sklonitosti střech, v orientaci hřebene, v maximální výšce hřebene, …

Umístění stavby na pozemek

Orientace obytných místností ke světovým stranám je rozhodující pro normou požadované oslunění místností. Může být předepsána minimální vzdálenost domu od sousedních staveb či hranic pozemku.

Dispoziční řešení

Velmi často se stává, že dispoziční řešení zákazníkům 100% nevyhovuje (zádveří, šatny, koupelny) a je nutné projekt překreslit a změny nechat odsouhlasit autorem projektu. Na tvorbě individuálních projektů se můžete svými nápady sami podílet. Nepřizpůsobujte se zadané dispozici typových projektů, přizpůsobte si dispozici domu tak, aby vyhovovala právě Vám.

Způsob vytápění

V typových projektech nacházíme většinou prostorově nenáročné vytápění elektřinou nebo plynem. Proti tomu stojí diametrálně odlišné prostorové nároky kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel a jiných způsobů vytápění. Častým problémem bývá nedostatek místa pro tato zařízení, dále umístění dalšího komínu do půdorysu staveb s obytným podkrovím, místo pro uskladnění pevných paliv, osazení zásobníků (250-300 l) pro solární systémy, umístění vzduchotechniky teplovzdušného vytápění s rekuperací, atd.

Úložné prostory

Dostatečný prostor pro domácí a zahradní nářadí (sekačky, traktůrek), sezónní vybavení (lyže, kola) – u domů pak vznikají různé přístavby či kontejnery, které mohou být z hlediska územního plánu nepřípustné a kazit celkový dojem stavby.

Vhodnost projektu pro danou sněhovou oblast

Ptejte se, je-li statika objektu řešena pro sněhovou oblast v místě stavby.

Technologická náročnost projektu

Seznamte se předem i s podrobným projektem – náročností stropních konstrukcí, ztužujících pásů (věnců), konstrukce krovu, předsazených částí, ať se vyhnete případným komplikacím při stavbě.

 

 

Kontakt

Jaroslav KRUNČÍK

kruncik@tiscali.cz

Javornice 176
517 11 Javornice

mob1.: 603 779 792
mob2.: 737 381 736
skype: jaroslav.kruncik

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode